Karta
Karta Östersund Frösö golfklubb Åre golfklubb Strömsunds golfklubb Rossön golfklubb Krokoms golfklubb Östersund Frösö golfklubb Norderöns golfklubb Storsjöbygdens golfklubb Funäsdalens golfklubb Klövsjö Vemdalen Sonfjällets golfklubb Svegs golfklubb

HÅLLBARHET

Vid höstmöte 2020-11-15 beslutades om JHGDFs hållbarhetsarbete. Under 2021 har informationsmöten genomförts med Östersund-Frösö och Storsjöbygdens klubbar. Därtill en banvandring med fokus på biologisk mångfald. I aktiviteten, som var ett samarrangemang mellan ÖFG, JHGDF, SGF och Länsstyrelsen Jämtlands län, deltog fyra klubbar (se vidare Minnesanteckningar).

"Grodor behöver infrastruktur!"


"Död ved är inte död!"

"Här har ni rikkärr!"

"Låt oss samverka!"

Vid Ordförandeklubban (2021-09-18) kommer inriktning och avgränsningar för fortsatt arbete att diskuteras. "Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process som initialt ska ingå i JHGDFs uppdrag under en femårsperiod (2021-2025)."

Veta mer?
Golfens hållbarhetsarbete (pitch)
Golfens hållbarhetsarbete (webbutbildning)
Grön infrastruktur – vad och varför?
Miljöarbete - Golf.se
Scandinavian Turfgrass Environment Research Foundation
Golf Course 2030 (R&A)

Anmäla intresse? jhgdf@telia.com
Johanna Bruce
Processledare för hållbarhetsarbete inom Jämtland-Härjedalens golfdistriktsförbund