Karta
Karta Östersund Frösö golfklubb Åre golfklubb Strömsunds golfklubb Rossön golfklubb Krokoms golfklubb Östersund Frösö golfklubb Norderöns golfklubb Storsjöbygdens golfklubb Funäsdalens golfklubb Klövsjö Vemdalen Sonfjällets golfklubb Svegs golfklubb

Regler, Handicap och Domare

För verksamhetsåret 2018 är Janne Mårtensson ansvarig för frågor om regler, handicap och domare. Janne nås på 0703-17 57 86.

Distriktet har 2018 1 stycken distriktsdomare:

Kenneth Olsson Norderöns GK
073-813 24 97 kenneth.x.olsson@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÖJLIGHET TILL NY LOKAL REGEL 2018

Det finns nu möjlighet att genom en lokal regel ändra pliktbestämmelsen enligt undantaget under Regel 6-6d. Den lokala regeln kommer att tas in i Spel- och Tävlingshandboken, samt finnas med på SGF:s Regelkort 2018.

Se även respektive klubbs lokala regler

Den lokal regeln såsom USGA och R&A har formulerat den

Modifiering av plikt för fel score på hål (Undantag till Regel 6-6d)

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOLFREGLERNA 2019

Den 12 mars publicerade R&A och USGA regelboken 2019. Den följs av en ”Players edition” och slutligen en ”Guidebook” som preliminärt kommer i september. Först då är de fullständiga golfreglerna 2019 offentliggjorda. Det är självklart upp till var och en att börja läsa det engelska materialet som kommer att finnas på R&A:s hemsida. Men då vi spelar en hel säsong med befintliga regler kan det vara klokt att avvakta för att inte röra till det. R&A rekommenderar därför alla länder att vänta med information och utbildning till årets fjärde kvartal, och det är det vi på GDF planerar utifrån. SGF och dess regelkommitté jobbar sedan länge med översättningar och kommer att vara klara att utbilda Golfsverige från oktober 2018.