Karta
Karta Östersund Frösö golfklubb Åre golfklubb Strömsunds golfklubb Rossön golfklubb Krokoms golfklubb Östersund Frösö golfklubb Norderöns golfklubb Storsjöbygdens golfklubb Funäsdalens golfklubb Klövsjö Vemdalen Sonfjällets golfklubb Svegs golfklubb

UTBILDNING

För verksamhetsåret 2017 är respektive område själva ansvarig för samordning av sina utbildningsfrågor.

Idrottskonsulent Peter Andersson är vår kontakt gällande SISU/Golf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen TLR-utbildning förrän 2019 i J/H Golfdistriktsförbunds regi!

SGF Regelkommitté har ändrat sin verksamhet för resten av 2017 och 2018 då det gäller TLR. Deras planerade utbildningar i TLR ställs in, detta med hänsyn till de kommande regeländringarna. Av samma anledning kommer inte några TLR-utbildningar att hållas under 2018, vilket även inkluderar J/H Golfdistriktsförbund. Något distriktdomartest kommer inte heller tas fram för 2018 av SGF.

Dock rekommenderas att ni klubbar fortsätter utbildar era egna i TLR-Intro och TLR 1 i den omfattning ni själva bedömer. TLR-matrial m.m. finner ni på golf.se.

Helt nytt TLR-matrial kommer tas fram grundat på de regeländringar som kommer gälla från 1 januari 2019.

Kort presentation av vad som bl.a. föreslagits komma 1 januari 2019 hittar ni här

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTBILDNING: Tävlingsledare- och regel-utbildning (TLR)

SGF utbildning är indelad i flera steg; TLR-intro, TLR 1 och TLR 2. TLR-intro ger tävlingsledar- och domarkompetens på klubbtävlingsnivå. TLR 1 ger motsvarande kompetens på distriktstävlingsnivå. TLR 2 ger kompetens på riksnivå. Omfattningen m.m. av respektive utbildning framgår av SGF hemsida.

Vår TLR-idé t.o.m. TLR1

TLR-intro genomförs på klubb. Ger kompetens som tävlingsledare på klubbnivå. Klubben intygar

Om TLR-intro är genomförd och intygad (motsv.) krävs en dags komplettring innehållande i huvudsak regeldelen i TLR 1 för att även TLR 1 skall vara genomförd och kan intygas.

Godkänt prov krävs för att få distriktsdomarkompetens.

Godkänt prov krävs för att få kompetens som tävlingsledare på distriktstävling.

Genomförd TLR1 ger kompetens som domare på klubbtävling enligt klubbens beslut/bestämmande.

TLR1 genomförs av klubb eller golfdistriktet. Distriktet (distriktsdomare) medverkar vid genomförande av prov enligt ovan och intygar.

Genomförande och ev. samordning av utbildning planeras och beslutas årligen vid distriktets höstmöte.