Golfledarutbildning

Steg 2 utbildning
Syftet med utbildningen är att ge klubbens ledare kunskap, inspiration, idéer och pedagogiska tips om hur leda och utveckla ungdomar i åldern 13 till 21 år.

Innehåll: Golfspelet
Ungdomars utveckling
Kost
Golfens fysiska träning
Träning av olika förmågor
Spel och tävling samt golfregler

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till klubbens ungdomsledare som arbetar med barns och ungdomars golf och utveckling och som har genomfört ledarutbildning Steg1.

Steg 1 utbildning
Syftet med utbildningen är att ge klubbens ledare kunskap, inspiration, idéer och pedagogiska tips om hur Ni kan leda barn inom golf.

Innehåll:
Att möta och instruera barn
Barns utveckling
Lekens betydelse
Ledarteam
Golfskoj
Fysisk träning

Målgrupp: Kursen vänder sig både till klubbens ungdomsledare som arbetar med barns golf och utveckling.