Lokala regler 2022

2022-06-21

Lokala regler 2022

Notera att klubbens lokala regler ska godkännas av distriktet varje år, skicka in dem så snart som möjligt till: martensson063@gmail.com. Klubben (tävlingsledning, den kommitté́ som ansvarar för regelfrågor, eller motsvarande), ska fastställa lokala regler för spel och tävlingar på̊ klubbens bana/banor.
Se även Committee procedures, 5C och Spel- och tävlingshandboken.