Ban- och miljökommitté

SGF ansvarar för banvärdering och för stöd till klubbarna vad gäller banutveckling etc. läs mer om banskötsel på golf.se

Golfnyttan i samhället

Golf är en av de största idrotterna i Sverige och landets golfklubbar skapar årligen en rad värden utan något större samhällsstöd. Vi ska därför tillsammans arbeta för att öka kunskapen i samhället om golfsportens fördelar, golfens möjligheter att skapa samhällsnytta.

 

I enlighet med Svenska golfförbundets verksamhetsinriktning ska hållbarhetsarbetet bedrivas med stark koppling till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

 

Läs mer om Svenska Golfförbundets hållbarhetsarbetet här

 

Vid höstmöte 2020-11-15 beslutades om JHGDFs hållbarhetsarbete, ”Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process som initialt ska ingå i JHGDFs uppdrag under en femårsperiod (2021-2025)”, vilket inför varje år tydliggörs inriktning och avgränsningar i verksamhetsplanen.

 

Läs mer om JHGDFs hållbarhetsarbetet här