Distriktstävlingar

Officiell tävling där arrangerande distrikt är ansvarig golforganisation. Tävlingen kan vara öppen för medlemmar i klubbar tillhörande andra distrikt eller sluten där enbart arrangerande distrikts klubbmedlemmar får delta. Distriktets tävlingar:

  • DM – Distriktsmästerskap

  • J/H Bäst Ladies

  • J/H Callaway Open

  • Ordförandeklubban

  • Distriktsmästerskap Footgolf (F-DM)

  • Juniortävlingar (se mer under juniortävlingar)