Distriktstävlingar

Officiell tävling där arrangerande distrikt är ansvarig golforganisation. Tävlingen kan vara öppen för medlemmar i klubbar tillhörande andra distrikt eller sluten där enbart arrangerande distrikts klubbmedlemmar får delta. Distriktets tävlingar:

DM - Distriktsmästerskap
JH Bäst Ladies
JH-touren
Ordförandeklubban
Distriktsmästerskap Footgolf (F-DM)
Juniortävlingar