Juniortävlingar

Golfäventyret Cup, J/H Ligan och SGF Teen Tour/Cup ingår i distriktets spel- och tävlingstrappa för vår ungdomar och juniorer (se även bilderna på spel- och tävlingstrappa, samt tävlingsmanual för juniorer)

 • Golfäventyret Cup – Målgrupp är barn 6-12 år och som inte ännu spelar på ”stora banan”, istället spelar vi 30-, 50 och 100-banor.
 • J/H Ligan – spelas antigen som 9 hål slaggolf med målgrupp på barn 10-16 år Hcp: 37 – 54, eller 18 hål slaggolf med målgrupp på barn 10-16 år Hcp: 22,4 – 36.
 • SGF Teen Tour – är golfens ungdomstour som är uppbyggd i ett trappsystem. Den består av 3 steg:
  • Teen Tour First
   • Teen Tour Future
    • Teen Tour Elite

Touren spelas över sex omgångar från maj till september. Anmälning sker via Min Golf. Mer info (länk till SGF)

 • Teen cup är en tävling för ungdomar. Den är indelad i åldersklasserna: 13 år, 14 år , 15 år och 16 år. Det startar med ett klubbkval på hemmaklubben, sen gruppkval, regionkval och till sist riksfinal. Mer info (länk till SGF)

 

Super Camp

SuperCamp är ett nationellt läger där SGF och golfens distriktsförbund samarbetar för att inspirerar spelare i åldern 14 till 15 år. Här nedan kan du läsa om intention med SuperCamp, värdegrunden vi jobbar utifrån och det pedagogiska upplägget.

Intentioner med Super camp
Inspirera – Erbjuda en bra miljö – sparring. Att bli ”sedd”
Informera – Golfgymnasieinformation, landslagsinformation, träningslära
Utveckla – Karaktär: eget ansvar, träna, vila, äta
Kompetens: utföra tester ur SGF:s elittest, Landslagets testbatteri, övningar och spel
Vi jobbar efter SGF:s och landslagets värdegrund;

Värdegrund ”Silen”
Hälsa
Glädje
Ansvar
Ärlighet
Pedagogiska ramar
Vi kommer att utgå från hörnstenarna; golfspel, golftester, golfträning, fysträning, teori, kost och återhämtning. Vi kommer att bedriva golfspel, spelövningar och golfträning på banan. Golfträningen ute på hålen syftar till att öva på spelmoment. Träningen kommer inte att bedrivas genom att vi tränar spelarna tekniskt. Däremot kommer vi att lägga stor vikt vid träningskvalité där syfte, mål och mening ligger i fokus.

 

Fritt spel för ungdomar/juniorer

Ungdomar 17 år och yngre, dvs. födda 2005 eller senare, och som har ett aktivt medlemskap och har betalat sin spelrätt hos någon av klubbarna i distriktet spelar fritt inom distriktet. Ett greenfee medlemskap i någon av klubbarna ger inte möjlighet till fritt spel på klubbarna.

Juniorer 18 – 21 i år, dvs. födda 2001 – 2004, och som satsar på golf och tävlar frekvent på exempelvis Teen Tour ska listas av respektive klubb. Listan sänds sedan till distriktets junioransvarige för sammanställning. Därefter sänder junioransvarig ut en lista med namn på samtliga juniorer som är berättigade till fritt spel.

Du som tänker besöka en klubb och spela enligt ovanstående bestämmelser ska ta kontakt med den klubb du tänker besöka och få klartecken att du får komma dit och spela gratis. När du sedan kommer till klubben ska du gå in  och anmäla dig som greenfee gäst (även om du inte ska betala). Spelar du när receptionen är stängd skriver du in dig i greenfee boken precis som vanligt och skriver ”junior” i fältet för betalning.

Fritt spel går inte att använda vid klubb- distrikts- eller rikstävlingar.

Vår förhoppning inom distriktet är att möjligheten nyttjas och att det bidrar till ett ökat intresse och förmåga bland våra juniorer. Likaså hoppas vi att utbytet och samverkan mellan våra golfklubbar och dess juniorer stimuleras.

Tänk på att du är gäst på respektive klubb!

 

Golfhälsningar JHGDF