Valberedning

Enligt tidigare beslut ska valberedningen bemannas genom ett rullande schema. Inför 2023 är det Åre (sammankallande), ÖFG och Hede-Vemdalen som utgör valberedning. Uppdraget är kopplat till ordföranderollen i klubben om inte annat beslutas av JHGDFs höstmöte, på initiativ från respektive klubb. Ledamot till valberedningen väljs för en tid av ett år.

 

2022
Åre (sammankallande), Daniel Larsson

ÖFG, Björn Hemmingsson

Hede-Vemdalen, Klaus Sandbaum

 

2023
ÖFG sammankallande,

Klövsjö-Vemdalen,

Rossön,

 

2024
Klövsjö-Vemdalen sammankallande,

Rossön,

Storsjöbygden,

 

2025
Storsjöbygden sammankallande,

Strömsund,

Sveg,