Valberedning

Enligt tidigare beslut ska valberedningen bemannas genom ett rullande schema. Inför 2025 är det Klövsjö-Vemdalen (sammankallande), Storsjöbygden och Rossön som utgör valberedning. Uppdraget är kopplat till ordföranderollen i klubben om inte annat beslutas av JHGDFs höstmöte, på initiativ från respektive klubb. Ledamot till valberedningen väljs för en tid av ett år.

 

2024 års valberedning (inför 2025)
Klövsjö-Vemdalen sammankallande, Stig Holm

Rossön, Lennart Ögren

Storsjöbygden, Maria Nerpin

 

2025 års valberedning (inför 2026)
Storsjöbygden sammankallande,

Strömsund,

Sveg,