Valberedning

Enligt tidigare beslut ska valberedningen bemannas genom ett rullande schema. Inför 2024 är det ÖFG (sammankallande), Klövsjö-Vemdalen och Rossön som utgör valberedning. Uppdraget är kopplat till ordföranderollen i klubben om inte annat beslutas av JHGDFs höstmöte, på initiativ från respektive klubb. Ledamot till valberedningen väljs för en tid av ett år.

 

2023
ÖFG sammankallande, Björn Hemmingsson

Klövsjö-Vemdalen, Stig Holm

Rossön, Lennart Ögren

 

2024
Klövsjö-Vemdalen sammankallande,

Rossön,

Storsjöbygden,

 

2025
Storsjöbygden sammankallande,

Strömsund,

Sveg,