Ersättning tävling- och domaruppdrag

Utsedda av distriktet, Distriktsdomare och TD/Tävlingsledare ersätts efter godkända genomförda uppdrag.

 

Ersättningsbestämmelser 2024

Dagarvode

Ett arvode per dag utgår för antalet tävlingsdagar som en tävling omfattar plus en eller flera förberedelsedagar, beroende på uppdragets omfattning efter överenskommelse med ansvarig för JHGDFs tävlingar.

 

Ett arvode är 1146 kronor och ½ arvode är 573 kronor. (Arvode motsvarar 2% av gällande prisbasbelopp 2024,  57 300 kr).

JHGDF behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 28 650 kronor per idrottsutövare under år 2024. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet.

 

Mer finns att läsa på Skatteverket

 

Milersättning

Vid resa med egen bil är milersättningen 25 kr per mil skattefritt.

Mall Reseräkning milersättning 

 

Traktamente

Traktamente eller kostersättning utgår ej.

 

Arvodesrapport

Arvodesrapport ska insändas snarst efter utfört uppdrag och alltid inom aktuellt räkenskapsår. Senast datum för utbetalning av arvodesrapport är 30 nov 2023. Originalkvitton etc. på godkända utgifter som styrker beloppet ska medsändas reseräkningen för att ersättning ska kunna medges. Rapporten skall skickas in påskriven (JHGDF, Tullingsås 650, 833 92 STRÖMSUND; epost: kassor@jhgolf.se)