Styrelsen

Ordförande, Junioransvarig

Thomas Jonsson

Mobil: 076 – 106 38 15

E-post: ordforande@jhgolf.se

 

Kontaktperson valberedning

Kommunikation och information

 

Vice ordförande, Sekreterare, Regler och handicap

Jan Mårtensson

Mobil: 070 – 317 57 86

E-post: sekr@jhgolf.se

 

Ledamot juridiska kommittén

Kontaktperson JHIF/SISU

 

Kassör

Maria Wiberg

Mobil: 070 – 366 13 32

E-post: kassor@jhgolf.se

 

Ledamot 1, Tävling (TKO) och IT

Björn Löjdahl

Mobil: 072 – 510 57 00

E-post: ledamot_1@jhgolf.se

 

Ledamot juridiska kommittén

Distriktsintroduktionskort och hemsida

 

Ledamot 2, Bana och IT

Rulle Malmqvist

Mobil: 070 – 550 58 83

E-post: ledamot_2@jhgolf.se

 

Ansvarig hemsida (sammankallande)

 

Adjungerad ledamot 1, Ordförande Juridiska kommittén

Olle Högman

Mobil:

E-post: