Styrelsen

Ordförande, Junioransvarig

Thomas Jonsson

Mobil: 076 – 106 38 15

E-post: thomasbackajorns@bahnhof.se

 

Vice ordförande, Sekreterare, Regler och handicap

Jan Mårtensson

Mobil: 070 – 317 57 86

E-post: martensson063@gmail.com

 

Kassör

Maria Wiberg

Mobil: 070 – 366 13 32

E-post: elektra.mia@telia.com

 

Ledamot 1, Tävling

Björn Löjdahl

Mobil: 072 – 510 57 00

E-post: bjorn.r.lojdahl@icloud.com

 

Ledamot 2, Bana och IT

Rulle Malmqvist

Mobil: 070 – 550 58 83

E-post: pmrulle@telia.com

 

Adjungerad ledamot 1, Ordförande Juridiska kommittén

Göran Blänning

Mobil:

E-post: goranblanning@hotmail.com