J/H Callaway Open

Målgrupp: Seniorer (60+) inom Jämtland/Härjedalen och närbelägna distrikt (Medelpad och Ångermanland) inbjuds.

 

Tävlingen genomförs en vardag vecka 36, alternativt 37. Tävlingen arrangeras i samarbete mellan distriktet och veterankommittéerna på Östersund-Frösö GK och Storsjöbygdens GK, som genomför tävlingen växelvis. Den enda tävlingen i Sverige som sponsras av Callaway (med namn och priser). Arrangerande klubb ansvarar för förberedelser och genomförande (arrangörsstöd i enlighet med årets budget, distriktsstyrelsens publicerar tävlingsbestämmelser). För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå.

 

Tävlingsbestämmelser

Förfrågningar ang. tävlingen ställs till arrangerande klubb tävlingskommitté/veterankommitté, se mer på deras hemsida