Höstmöte 2022

Höstmötet kommer att vara i Östersund
Datum: 11 november
Plats: meddelas senare