Vårmöte 2024 (Digitalt)

Vårmötet kommer att vara digitalt
Datum: 20 mars
Tid: 18.30-20:30

Kungörelse via mail; 5 februari, på jhgolf.se; 18 februari

Materiel klara att mailas ut, samt presenteras på jhgolf.se, 6 mars

 

Styrelsemöten 2024

 • 2023-11-26 (söndag), kl. 15.15 – 15:45 (Konstituerande)

  Protokoll Styrelsemöte #1 20231126

 • 2023-01-23 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

  Protokoll Styrelsemöte #2 20230123

 • 2023-03-xx (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

  Protokoll Styrelsemöte #3 202303xx

Höstmöte 2023 (Fysiskt)

Datum: 26 november
Tid: 09:00 – 16:00 (Höstmöte 15:10-16:00)
Plats: Frösö Park

Kallelse via mail 18 oktober

Kungörelse på jhgolf.se, 26 oktober

Materiel klara att mailas ut, samt presenteras på jhgolf.se, 12 november, se materiel här

 

Ordförandeklubban 2023 (Fysiskt)

Ordförandeklubban kommer att arrangeras av Norderön GK
Datum: 16–17  september
Plats: Norderön

 

Vårmöte 2023 (Digitalt)

Vårmötet kommer att vara digitalt
Datum: 15 mars
Tid: 18.30-20:00

Inbjudan via mail 22 januari

Kungörelse på jhgolf.se, 15 februari

Materiel klara att mailas ut, samt presenteras på jhgolf.se, 1 mars

 

Övriga möten 2023

 • Förbundsmöte 22-23 april, Stockholm

 • Erfa-möte ordföranden 31 augusti-3 september, ?

 • TKO konferans 7-8 oktober, Stockholm

Styrelsemöten 2023

Styrelsemöten 2022

 • 2022-02-10

 • 2022-03-08

 • 2022-04-27

 • 2022-06-08

 • 2022-08-24

 • 2022-10-20

 • 2022-11-30