Styrelsemöten 2023

 • 2022-11-30 (onsdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

  Protokoll Styrelsemöte #1 20221130

 • 2023-01-24 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

  Protokoll Styrelsemöte #2 20230124

 • 2023-02-21 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt, inför Vårmöte)

  Protokoll Styrelsemöte #3 20230221

 • 2023-04-25 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

  Inställt

 • 2023-05-23 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

 • 2023-06-13 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

 • 2023-08-29 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt, inför Ordförandeklubban)

 • 2023-09-26 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt)

 • 2023-10-24 (tisdag), kl. 18.30 – 20.00 (Digitalt, inför Höstmöte)

 • 2023-11-26 (söndag), kl. 16.00 – 16:30 (Konstituerande)

Vårmöte 2023 (Digitalt)

Vårmötet kommer att vara digitalt
Datum: 15 mars
Tid: 18.30-20:00

Inbjudan via mail 22 januari

Kungörelse på jhgolf.se, 15 februari

Materiel klara att mailas ut, samt presenteras på jhgolf.se, 1 mars

 

Ordförandeklubban 2023 (Fysiskt)

Ordförandeklubban kommer att arrangeras av Norderön GK
Datum: 16–17  september
Plats: Norderön

 

Preliminärt Höstmöte 2023 (Fysiskt)

Preliminära uppgifter

Datum: 26 november
Tid: 13:00 – 16:00 (Höstmöte 15.00-16:00)
Plats: återstår att besluta

Inbjudan via mail 18 oktober

Kungörelse på jhgolf.se, 26 oktober

Materiel klara att mailas ut, samt presenteras på jhgolf.se, 12 november

 

Övriga möten 2023

 • Förbundsmöte 22-23 april, Stockholm

 • Erfa-möte ordföranden 31 augusti-3 september, ?

 • TKO konferans 7-8 oktober, Stockholm

Styrelsemöten 2022

 • 2022-02-10

 • 2022-03-08

 • 2022-04-27

 • 2022-06-08

 • 2022-08-24

 • 2022-10-20

 • 2022-11-30