Överenskommelser

I distriktet finns följande överenskommelser mellan klubbarna under 2024. Överenskommelsen gäller endast medlemmar som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar (A-medlemmar). Klubbarna förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Samtliga klubbar i distriktet deltar i följande samarbeten:

  • Fritt spel för ungdomar – Ungdomar 17 år och yngre, dvs. födda 2007 eller senare, och som har ett aktivt medlemskap och har betalat sin spelrätt hos någon av klubbarna i distriktet spelar fritt inom distriktet. Ett greenfee medlemskap i någon av klubbarna ger inte möjlighet till fritt spel på klubbarna. Se mer under Junior/Ungdom och Fritt Spel för Juniorer

  • Fritt spel för juniorer – Juniorer 18 – 21 år, dvs, födda 2003 – 2006, och som satsar på golf och tävlar frekvent på exempelvis SGF:s Svenska Juniortouren och Teen Cup tilldelas ett Introduktionskort distrikt (grönt) med rollen Junior – Fritt spel. Innan registrering av distriktet ska det godkännas av distriktets junioransvarig, se mer under Junior/Ungdom och Fritt Spel för Juniorer

  • Introduktionskort distrikt (grönt) för funktionärer – Introduktionskort distrikt tilldelas de funktionärer som klubbarna nominerar (max fem (5) per klubb). Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare, distriktets styrelse samt de som erhåller förtjänsttecken i guld och silver, två (2) avgiftsfria rundor per år, alla dagar, hos deltagande klubbar. Kortet gäller under följande år, 1 april – 31 mars, innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver gäller under fem (5) år och innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld, livslångt. Se mer under Introduktionskort distrikt nedan.

  • Distriksgreenfee (eller Länsgreenfee) – Innebär en reduktion av ordinarie greenfee med 20 %. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  • Priser DM – Alla klubbar gemensamt bidrar till prisbordet i DM. Förstapris i DM-klasser är en greenfeebiljett från distriktets alla klubbar, totalt 11 st. Förstapris i Stora DM är Introduktionskort distrikt (grönt), med rollen DM Vinnare HS/DS – Fritt spel

  • Fritt inspel DM – För samtliga deltagare på DM gäller fritt inspel dag före första tävlingsdag.

Introduktionskort distrikt

Policy Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Syftet med distriktets introduktionskort är att de ska användas i tjänste- och studiesyfte för att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet.

 

Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb att besluta om hur och när introduktionskortet får användas. En klubb eller anläggning kan välja att stå utanför utbytet och anmäler då detta till distriktets styrelse. En klubb som väljer att stå utanför utbytet erhåller då inga kort. Denna policy överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010

 

Introduktionskort distrikt tilldelas de funktionärer som klubbarna nominerar (max fem (5) per klubb). Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare, banvärderare, distriktets styrelse samt de som erhåller förtjänsttecken i guld och silver, två (2) avgiftsfria rundor per år, alla dagar, hos deltagande klubbar. Kortet gäller under följande år 1 april – 31 mars, innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver gäller under fem (5) år och innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld, livslångt.

 

I GIT finns funktioner som hanterar introduktionskorten och där innehavare av distriktets introduktionskort registreras. Klubben kan lägga in personer på korttyp Introduktionskort distrikt för max fem (5) stycken på roll: Funktionär golfklubb.

 

Inga fysiska kort delas ut men på Min Golf kan golfspelaren själv skriva ut sitt introduktionskort under menyvalet Mina inställningar » Mitt medlemskap och spel. För en en person som har introduktionskort kommer de visas dels i starttidsschemat, där vilken typ av kort personen har kommer visas i kolumnen I/U/D, dels i personbilden under introduktionskort/utmärkelser.  Se exempel och läs mer på GIT-Onlinehjälpen.

 

Exempel på information om introduktionskort i samband med att kort tilldelas

Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds Introduktionskort

 

Syftet med distriktets introduktionskort är att de ska användas i tjänste- och studiesyfte för att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet.

 

Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb att besluta om hur och när introduktionskortet får användas. Därför bör ni i förväg ta kontakt med den klubb ni önskar besöka, för att säkerställa vilka regler som gäller för gästspel och om ni har möjlighet att spela.

 

När man kommer till klubben är det trevligt om ni kontaktar personalen och presenterar er, samt om ni på något sätt, efter avslutad rond, kontaktar klubben och tackar för att ni fick använda ert Introduktionskort.

 

Introduktionskortet är personligt, gäller generellt inte vid tävling och begränsas till två (2) avgiftsfria rundor per år. Missbruk av kortet beivras.

 

Introduktionskorten kommer att registreras i GIT av klubben och kommer att gälla fr.o.m. 1 april. På Min Golf kan ni själv skriva ut ert introduktionskort under menyvalet Mina inställningar » Mitt medlemskap och spel. Vilken typ av introduktionskort ni har kommer även visas dels i starttidsschemat i kolumnen I/U/D, dels i personbilden under introduktionskort/utmärkelser.

 

Vi hoppas att ni får ett mycket gott bemötande från alla klubbar ni besöker, likväl som att er hemmaklubb ger gästande personer med Introduktionskort ett generöst bemötande. Innehavaren är en god vän och viktig medarbetare i golfrörelsen!

 

Styrelsen Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund