Överenskommelser

I distriktet finns följande överenskommelser mellan klubbarna under 2023. Överenskommelsen gäller endast medlemmar som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar (A-medlemmar). Klubbarna förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Samtliga klubbar i distriktet deltar i följande samarbeten:

  • Fritt spel för ungdomar – Ungdomar 17 år och yngre, dvs. födda 2007 eller senare, och som har ett aktivt medlemskap och har betalat sin spelrätt hos någon av klubbarna i distriktet spelar fritt inom distriktet. Ett greenfee medlemskap i någon av klubbarna ger inte möjlighet till fritt spel på klubbarna. Se mer under Junior/Ungdom och Fritt Spel för Juniorer

  • Fritt spel för juniorer – Juniorer 18 – 21 år, dvs, födda 2003 – 2006, och som satsar på golf och tävlar frekvent på exempelvis Teen Tour ska registreras hos distriktets junioransvarige för sammanställning. Därefter sänder junioransvarig ut en lista med namn på samtliga juniorer som är berättigade till fritt spel. Se mer under Junior/Ungdom och Fritt Spel för Juniorer

  • Introduktionskort för funktionärer – Introduktionskort tilldelas de funktionärer som klubbarna nominerar (max fem (5) per klubb). Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare, distriktets styrelse samt de som erhåller förtjänsttecken i guld och silver, två (2) avgiftsfria rundor per år, alla dagar, hos deltagande klubbar. Generellt gäller kortet under följande år (1 april – 31 mars), med undantag för innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver, gäller under fem (5) år och innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld, livslångt. Se mer under Introduktionskort

  • Distriksgreenfee (eller Länsgreenfee) – Innebär en reduktion av ordinarie greenfee med 20 %. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  • Priser DM – Alla klubbar gemensamt bidrar till prisbordet i DM. Förstapris i DM-klasser är en greenfeebiljett från distriktets alla klubbar, totalt 11 st. Förstapris i Stora DM är fritt spel på distriktets alla klubbar fram till nästa års DM.

  • Fritt inspel DM – För samtliga deltagare på DM gäller fritt inspel dag före första tävlingsdag.

Introduktionskort

Policy Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Syftet med distriktets introduktionskort är att de ska användas i tjänste- och studiesyfte för att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet.

 

Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb att besluta om hur och när introduktionskortet får användas. En klubb eller anläggning kan välja att stå utanför utbytet och anmäler då detta till distriktets styrelse. En klubb som väljer att stå utanför utbytet erhåller då inga kort. Denna policy överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010

 

Introduktionskort tilldelas de funktionärer som klubbarna nominerar (max fem (5) per klubb). Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare, banvärderare, distriktets styrelse samt de som erhåller förtjänsttecken i guld och silver, två (2) avgiftsfria rundor per år, alla dagar, hos deltagande klubbar. Generellt gäller kortet under följande år (1 april – 31 mars), med undantag för innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver, gäller under fem (5) år och innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld, livslångt.

 

Inga fysiska kort utdelas, samtliga innehavare av distriktets introduktionskort registreras i GIT. Distriktets avser hålla en sammanställning på namnen som innehar introduktionskort på hemsidan.

 

Exempel på information om introduktionskort i samband med att kort tilldelas

Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds Introduktionskort

 

Syftet med distriktets introduktionskort är att de ska användas i tjänste- och studiesyfte för att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet.

 

Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb att besluta om hur och när introduktionskortet får användas. Därför bör ni i förväg ta kontakt med den klubb ni önskar besöka, för att säkerställa vilka regler som gäller för gästspel och om ni har möjlighet att spela.

 

När man kommer till klubben är det trevligt om ni kontaktar personalen och presenterar er, samt om ni på något sätt, efter avslutad rond, kontaktar klubben och tackar för att ni fick använda ert Introduktionskort.

 

Introduktionskortet är personligt, gäller generellt inte vid tävling och begränsas till två (2) avgiftsfria rundor per år. Missbruk av kortet beivras.

 

Introduktionskorten kommer att registreras i GIT och kommer att gälla fr.o.m. 1 april

 

Vi hoppas att ni får ett mycket gott bemötande från alla klubbar ni besöker, likväl som att er hemmaklubb ger gästande personer med Introduktionskort ett generöst bemötande. Innehavaren är en god vän och viktig medarbetare i golfrörelsen!

 

Styrelsen Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

 

Till klubbarna för att kunna göra de uppdateringar som krävs i GIT: