Uppdaterad: 2023-10-22

JHGDF Hållbarhetsarbete

Aktiviteter inför 2022

Fortsätta på inslagen väg med att bredda kunskap och kontaktytor om golfens potential ur ett hållbarhetsperspektiv:

 

  • Tillsammans med SGF och JHIF/SISU etablera ”studiecirkel” om GEO On course för att jobba med praktisk hållbarhet

  • Tillsammans med SGF och Länsstyrelsen arrangera ytterligare två banvandringar (varav en i Härjedalen)

  • Sammanställa information om ”hållbarhetsbidrag” och stöttaklubbar som vill ansöka om bidragsfinansiering samt söka medlemskap i Svenskt friluftsliv

  • Etablera kontakt med kommuner, Miljö- och klimatrådet (teckna avsiktsförklaringar) samt Naturskyddsföreningen

  • Informera om golfens hållbarhetspotential (kvantifierbara och kvalitativa värden)

  • Höstmötesevent för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

JHGDFs hållbarhetsarbete, beslutad vid höstmöte 2021-11-21