Revisorer

Revisorerna är valda för att mellan GDF-årsmöten granska GDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. En revisor och en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. För 2023 är följande valda:

 

Revisor

Erik Österlind

 

Revisorsuppleant
Vakant