Revisorer

Revisorerna är valda för att mellan GDF-årsmöten granska GDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. En revisor och en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.

 

Revisor
Bertil Åström

 

Revisorsuppleant
Niklas Liljefjäll