Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppdrag:

  • Samordna distriktets tävlingsverksamhet och vara ett stöd till tävlingskommittéerna (TK) i distriktets klubbar

  • Upprätta spelschema och ta fram riktlinjer/bestämmelser för tävlingarna i distriktets regi

  • Fördela de av SGF utlagda tävlingarna på distriktets klubbar

  • Verka för ökat intresse och deltagande i tävlingar generellt. Inte minst DM men också i övriga tävlingar i distriktets regi.

Distriktsmästerskap Footgolf (F-DM)

Målgrupp: alla som är aktiva medlemmar i en idrottsförening. Tävlingen arrangeras 2:a i helgen i juni. För tävlingen krävs domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande klubb ansvarar för tävlingsbestämmelser, förberedelser och genomförande av tävling (arrangörsstöd i enlighet med årets budget).