Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppdrag:

  • Samordna distriktets tävlingsverksamhet och vara ett stöd till tävlingskommittéerna (TK) i distriktets klubbar

  • Upprätta spelschema och ta fram riktlinjer/bestämmelser för tävlingarna i distriktets regi

  • Fördela de av SGF utlagda tävlingarna på distriktets klubbar

  • Verka för ökat intresse och deltagande i tävlingar generellt. Inte minst DM men också i övriga tävlingar i distriktets regi.