Den 1 januari reviderades golfreglerna och bl.a. har vissa tidigare lokala regler nu gått in i regelboken som ordinarie golfregler. Därför är det viktigt att alla klubbar ser över och ändrar sina lokala regler inför säsongen 2023. Kom ihåg att även skicka in era lokala regler till oss, golfdistrikt, för godkännande!

Här får du koll på allt du behöver veta, golf.se och här hittar du de utbildningar ni behöver.