Dax att skicka in de medlemmar/funktionärer som ni klubbar har tilldelat JHGDF Introduktionskort 2023 enligt överenskommelse (max fem (5) per klubb). Skicka namn och golf-id till ledamot_1@jhgolf.se.

 

Introduktionskorten kommer att registreras i GIT och kommer att gälla fr.o.m. 1 april. Läs mer om vad som gäller här.