Kallelse JHGDF:s höstmöte 26/11 2023

Stadgeenligt genomförs distriktets höstårsmöte enligt denna kallelse.

 

Sista dag att skicka in ev. motioner till mötet är den 31/10, skickas till ordforande@jhgolf.se

 

Underlag för mötet kommer att skickas ut till ordföranden senast den 12/11 (senaste tidpunkt enligt stadgarna)

 

På agendan står sedvanliga årsmötes handlingar, länk till stadgarna: https://www.jhgolf.se/om-jhgdf/stadgar/

 

Övrigt; Strategi 2030 Golfen i Framtiden med Gunnar Håkansson (SGF Generalsekreterare) och Stefan Bengtsson (SGF Förbundsstyrelse). Ulrika Jorsell (SGF) kommer prata kring tävlingar och Junior. Camilla Lindblad (RF-Sisu) kommer prata om vad vi kan få hjälp med hos dom. Tony Mullborn (SGF Klubbrådgivare), ny för oss, samt Anders Kjellander (SGF Valberedningen) kommer även vara på plats.

 

Vi inleder kl 08,45 på Frösö Park med kaffe och macka och avslutar runt 16,00. Vi planerar för 3 personer/klubb – Ordförande/ersättare måste vara från klubbstyrelsen. Anmälan senast 10/11 till ordforande@jhgolf.se med ev. allergier (frånvaro utan förvarning debiteras)

 

Preliminär agenda
  • 08.45-09.00; Kaffe, the med macka

  • 09.00-12.00; Strategi 2030 med SGF; Gunnar Håkansson och Stefan Bengtsson

  • 12.00-13:00; Lunch

  • 13:00-14:50; SGF; Ulrika Jorsell, Tony Mullborn, Anders Kjellander och RF-Sisu; Camilla Lindblad

  • 14:50-15.10; Fika

  • 15.10-16.00; Stadgeenligt Höstårsmöte

Thomas Jonsson, Ordförande JHGDF

Mobil: 076-1063815

Mail: ordforande@jhgolf.se

 

Publicerat den: 17 okt 2023 kl. 15:16