Verksamhetsplan

Jämtlands Härjedalens Golfförbund (JHGDF) är ett av Svenska Golfförbundets 21 regionala distriktsförbund (DF). Vår uppgift är att leda utvecklingen av idrotten golf samt att samordna verksamheten mellan klubbar inom distriktet avseende banskötsel, tävlingar och utbildning. Arbetet bedrivs genom våra kommittéer. Information och kommunikation mellan klubbarna, Jämtlands Härjedalens Golfförbund och Svenska Golfförbundet är ett prioriterat område.

Verksamhetsplan

  • Verksamhetsplan 2023