Karta
Karta Östersund Frösö golfklubb Åre golfklubb Strömsunds golfklubb Rossön golfklubb Krokoms golfklubb Östersund Frösö golfklubb Norderöns golfklubb Storsjöbygdens golfklubb Funäsdalens golfklubb Klövsjö Vemdalen Sonfjällets golfklubb Svegs golfklubb

Från kategoriarkivet:

Nyheter

... i samarbete med J/H Golfdistriktsförbund

Helgen den 2 - 3 september är det ett gemensamt träningsläger för distriktets juniorer från 10 till 15 år på Hede-Vemdalens golfklubb. Lägret startar 2/9 kl 10:00 och avslutas 3/9 ca kl 11:00.

Detaljerat program med innehåll kommer i augusti.

Samling utanför klubbhuset på Hede – Vemdalens GK lördagen 2 september kl 10:00

Anmälan görs klubbvis senast måndag 14 augusti till Mari Johansson, e-post: marij14@hotmail.com

Kostnad 300 kr per deltagare som betalas på plats. Om avanmälan göras efter den 18 augusti kommer deltagaren att debiteras den totala kostnaden på 700 kr. Detta ingår i priset:

  • Boende på Sonfjällsgården som J/H Golfdistriktet betalar
  • Träning under lördagen
  • Kvällsaktivitet
  • Avslutningstävling på söndagen
  • Lunch, middag och fika under lördagen. Frukost och lunch under söndagen

Ledare är Mari Johansson Junioransvarig JHGDF, Per Palage Junioransvarig Hede Vemdalen GK och P-O Gradin Golfgymnasiet i Gävle - Samt övriga klubbledare och föräldrar

Kontaktpersoner Hede – Vemdalen GK Per Palage 070-347 15 58, e-post: per@palage.se.  JHGDF, juniorer Mari Johansson 070-554 82 67, e-post: marij14@hotmail.com

Sedan 1998 arrangeras årligen Svenska Hickorymästerskapet (SHM) med Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) som huvudman. Allt spel sker med träskaftade klubbor från 1935 eller tidigare, i ursprungligt eller renoverat skick. Tävlingen spelas för 20:e gången den 5-6 augusti på Västerås GK och går i tre klasser, scratch: herrar, damer och seniors (65+). Herrar och damer spelar numera 36 hål med cut, seniors endast 18 hål.

Svenska Hickorymästerskapet är öppet för såväl svenska som utländska hickoryspelare, amatörer som proffs. Dock fordras medlemskap i SGS eller, för utländska spelare, i annat lands nationella golfhistoriska sällskap.

Inbjudan till Svenska Hickorymästerskapet på Västerås Golfklubb

Västerås GK Hemsida

Klövsjö-Vemdalens Golfklubb hälsar alla distriktets golfspelare välkommen till DM 2017!

DM Klasser, lördag den 26 augusti

  • Damer: juniorer (21), seniorer, 30, 50, 60 och 70 (18 hål)
  • Herrar: juniorer (21), seniorer, 30, 40, 50, 60 och 70 (18 hål)
  • HandiGolf: Kategori 1 och 2 med hcp-klasser (18 hål)

Minst 3 spelare måste delta för att bilda en DM-klass och för att en mästare ska kunna koras.

Om färre än tre spelare är anmälda i en åldersklass ska de likväl beredas möjlighet att spela 18 hål på lördagen för att därigenom ges möjlighet att kvalificera sig till spel i stora DM på söndagen.

Stora DM söndagen den 27 augusti

De 9 bästa damerna, och de 21 bästa herrarna från lördagens klasser spelar 36 hål

Anmälan öppnar 2017-06-01.

Inbjudan och Tävlingsbestämmelser DM 2017

Vi vill också passa på att uppmana alla klubbar att anstränga sig för att nå ut med information till medlemmarna om mästerskapet.

Tävlingskommittén

Jämtland-Härjedalens Golfförbund

Åre Gk bjuder in till JH Bäst Ladies den 2 till 3 september!

Bäst Ladies är en lagtävling för damer i distriktet, fyra damer per lag. Startavgift är 400 kr per lag och länsgreenfee 275 kr per dag och person. Fullständig information hittar du här: Bäst Ladies 2017 - inbjudan

Anmälan senast 1 augusti med lagnamn och golf-id till Gunilla Johansson, mgunillajohansson@hotmail.com. I anmälan ska du också uppge vilka som spelar partävlingarna, det är samma par hela dagen. Vi kommer under försommaren komma med ett utskick information om logiförslag, luncherbjudande, den gemensamma middagen på lördagen bl a.

Åre GK hälsar alla hjärtligt välkomna!

Den 27-28/5 arrangerar JHGDF den s k TLR1-utbildningen. Målgrupp är främst tävlingsledare och domare samt de som är intresserade av bli tävlingsledare.

Utbildningen genomförs i Östersund och startar på lördagen kl.12 samt avslutas på söndag kl.15. I samband med utbildningen kommer SISU att informera om vilken typ av ekonomiskt och praktiskt stöd som klubbarna kan få av dem.

2017 års vårmöte genomförs på Clarion Hotel Grand i Östersund.

Kaffe serveras från kl.16 och mötet startar 16.30 (underlag finns tillgängliga under fliken JHGDF/Handlingar).
I samband med mötet får klubbarna ta del av information från bl a klubbrådgivare Lena Lindström, vice förbundschef Bo Bengtsson och styrelseledamot Stefan Bengtsson.
Mötet avslutas senast kl.19 med en gemensam middag på egen bekostnad (anmälan till jhgdf@telia.com).

Väl mött hälsar styrelsen för Jämtland-Härjedalens golfdistriktsförbund!

Distriktets klubbar, speciellt inbjudna och andra intresserade hälsas välkomna till JHGDF:s vårmöte söndagen den 12 mars.

Förslag att behandla på mötet (motioner) ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari på jhgdf@telia.com, se vidare distriktets stadgar under fliken JHGDF/Handlingar.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut senast den 26 februari.

Väl mött!

Den 12 mars genomförs JHGDF:s vårmöte med syfte att bl a fastställa verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat för 2016. Kallelse och underlag skickas ut i februari.

Den 13 mars kommer representanter för SGF till distriktet för att utbilda ideella och anställda i frågor som kan bidra till att utveckla klubbarnas verksamhet på olika sätt. Anmälan sker via www.golf.se.

Den 30 mars genomförs även en kostnadsfri utbildning om medlems- och intäktshantering. Kontakta klubbrådgivare Lena Lindström (lena.lindstrom@golf.se) för frågor och anmälan.

Den 8-9 april arrangerar JHGDF en upptaktsträff i Östersund för juniorer och ledare. Under dessa dagar kommer juniorerna att erbjudas träning medan ledarna får genomgå en s k GL1-utbildning. Information skickas ut till klubbarnas juniorledare i början av 2017. Eventuella frågor kan skickas till jhgdf@telia.com.

Den 20 maj genomförs Golfens dag över hela landet. Klubbar som vill delta i arrangemanget anmäler sig till projektledare Claes Björklund (claes.bjorklund@golf.se) för att få information och material från SGF. (I samband med vårmötet det 12 mars kommer JHGDF presentera en plan för hur distriktet kan arbeta tillsammans med arrangemanget.)

Den 28-29 maj genomförs en TLR1-utbildning (tävlingsledning och regler) i Östersund. Mer information skickas ut under kvartal 1.

Välkomna!