Karta
Karta Östersund Frösö golfklubb Åre golfklubb Strömsunds golfklubb Rossön golfklubb Krokoms golfklubb Östersund Frösö golfklubb Norderöns golfklubb Storsjöbygdens golfklubb Funäsdalens golfklubb Klövsjö Vemdalen Sonfjällets golfklubb Svegs golfklubb

Från kategoriarkivet:

Nyheter

Åre Gk bjuder in till JH Bäst Ladies den 2 till 3 september!

Bäst Ladies är en lagtävling för damer i distriktet, fyra damer per lag. Startavgift är 400 kr per lag och länsgreenfee 275 kr per dag och person. Fullständig information hittar du här: Bäst Ladies 2017 - inbjudan

Anmälan senast 1 augusti med lagnamn och golf-id till Gunilla Johansson, mgunillajohansson@hotmail.com. I anmälan ska du också uppge vilka som spelar partävlingarna, det är samma par hela dagen. Vi kommer under försommaren komma med ett utskick information om logiförslag, luncherbjudande, den gemensamma middagen på lördagen bl a.

Åre GK hälsar alla hjärtligt välkomna!

Den 27-28/5 arrangerar JHGDF den s k TLR1-utbildningen. Målgrupp är främst tävlingsledare och domare samt de som är intresserade av bli tävlingsledare.

Utbildningen genomförs i Östersund och startar på lördagen kl.12 samt avslutas på söndag kl.15. I samband med utbildningen kommer SISU att informera om vilken typ av ekonomiskt och praktiskt stöd som klubbarna kan få av dem.

2017 års vårmöte genomförs på Clarion Hotel Grand i Östersund.

Kaffe serveras från kl.16 och mötet startar 16.30 (underlag finns tillgängliga under fliken JHGDF/Handlingar).
I samband med mötet får klubbarna ta del av information från bl a klubbrådgivare Lena Lindström, vice förbundschef Bo Bengtsson och styrelseledamot Stefan Bengtsson.
Mötet avslutas senast kl.19 med en gemensam middag på egen bekostnad (anmälan till jhgdf@telia.com).

Väl mött hälsar styrelsen för Jämtland-Härjedalens golfdistriktsförbund!

Distriktets klubbar, speciellt inbjudna och andra intresserade hälsas välkomna till JHGDF:s vårmöte söndagen den 12 mars.

Förslag att behandla på mötet (motioner) ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari på jhgdf@telia.com, se vidare distriktets stadgar under fliken JHGDF/Handlingar.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut senast den 26 februari.

Väl mött!

Den 12 mars genomförs JHGDF:s vårmöte med syfte att bl a fastställa verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat för 2016. Kallelse och underlag skickas ut i februari.

Den 13 mars kommer representanter för SGF till distriktet för att utbilda ideella och anställda i frågor som kan bidra till att utveckla klubbarnas verksamhet på olika sätt. Anmälan sker via www.golf.se.

Den 30 mars genomförs även en kostnadsfri utbildning om medlems- och intäktshantering. Kontakta klubbrådgivare Lena Lindström (lena.lindstrom@golf.se) för frågor och anmälan.

Den 8-9 april arrangerar JHGDF en upptaktsträff i Östersund för juniorer och ledare. Under dessa dagar kommer juniorerna att erbjudas träning medan ledarna får genomgå en s k GL1-utbildning. Information skickas ut till klubbarnas juniorledare i början av 2017. Eventuella frågor kan skickas till jhgdf@telia.com.

Den 20 maj genomförs Golfens dag över hela landet. Klubbar som vill delta i arrangemanget anmäler sig till projektledare Claes Björklund (claes.bjorklund@golf.se) för att få information och material från SGF. (I samband med vårmötet det 12 mars kommer JHGDF presentera en plan för hur distriktet kan arbeta tillsammans med arrangemanget.)

Den 28-29 maj genomförs en TLR1-utbildning (tävlingsledning och regler) i Östersund. Mer information skickas ut under kvartal 1.

Välkomna!

JHGDF kallar till ordinarie höstmöte söndagen den 20 november på Clarion Grand Hotel i Östersund.

Höstmötet startar kl.16 och dessförinnan genomförs planeringsmöten avseende junior- och tävlingsverksamhet (start kl.13). Förslag till ärenden att behandla på höstmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober (mail till jhgdf@telia.com). Som en konsekvens av beslut fattade vid förbundsmötet i april 2017 kommer höstmötet att behandla frågan om reviderade stadgar för JHGDF.

I anslutning till höstmötet informerar SGF:s valberedning om pågående process för att hitta en ny förbundsordförande (start kl.15).

Underlag för mötet finns tillgängligt under fliken JHGDF/Handlingar.

På grund av alltför få anmälningar är utbildningen i TLR-1, regeldelen, INSTÄLLD!

Jämtland Härjedalen Golfdistrikt fyller 25 år och det ska vi fira genom en Jubileumstävling den 18 juni på Klövsjö-Vemdalen GK med efterföljande middag och prisutdelning på Storhogna M. Tävlingen är öppen för alla golfare i och utanför distriktet. Tävlingen spelas dels som singeltävling (poängbogey) och en lagtävling där de två bästa resultaten (poängen) på varje hål räknas. Startavgift inklusive middag är 300 kr, tävlingsgreenfee 150 kr. Anmälan görs senast den 15 juni kl 12.00.

Mer information om tävlingen finns att läsa i GIT.

Vi ses väl!