Karta
Karta Östersund Frösö golfklubb Åre golfklubb Strömsunds golfklubb Rossön golfklubb Krokoms golfklubb Östersund Frösö golfklubb Norderöns golfklubb Storsjöbygdens golfklubb Funäsdalens golfklubb Klövsjö Vemdalen Sonfjällets golfklubb Svegs golfklubb

TÄVLING

För verksamhetsåret 2018 är Björn Löjdahl ansvarig för samordning av distriktets tävlingsverksamhet. Björn är nåbar på telefon 0702-01 82 65.

Ansvarig skall fördela de av Svenska Golfförbundet tilldelade tävlingar på distriktets klubbar, vilket samordnas då distriktets tävlingsverksamhet och planeringen görs vid distriktets höstmöte, dit tävlingskommittéordföranden från distriktets klubbar kallas.

De tävlingar som arrangeras genom distriktet finner du nedan. Mer information om juniortävlingar finns under länken junior/ungdom (Teen Tour, Teen Cup och JH-Ligan).

Uppgifter:

  • Utse spelplatser för omgångar som distriktet blivit tilldelat av nationellt seriespel från SGF
  • Utse spelplatser för distrikts- och regionsfinal i riksomfattande tävlingar som blivit tilldelat från SGF
  • Utse spelplats för genomförande av distriktsmästerskapen i alla klasser
  • Fastställa vilka tävlingar som bör ha domare. Domare tillsätts av regelkommittén

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen TLR-utbildning förrän 2019 i J/H Golfdistriktsförbunds regi!

SGF Regelkommitté har ändrat sin verksamhet för resten av 2017 och 2018 då det gäller TLR. Deras planerade utbildningar i TLR ställs in, detta med hänsyn till de kommande regeländringarna. Av samma anledning kommer inte några TLR-utbildningar att hållas under 2018, vilket även inkluderar J/H Golfdistriktsförbund. Något distriktdomartest kommer inte heller tas fram för 2018 av SGF.

Dock rekommenderas att ni klubbar fortsätter utbildar era egna i TLR-Intro och TLR 1 i den omfattning ni själva bedömer. TLR-matrial m.m. finner ni på golf.se.

Helt nytt TLR-matrial kommer tas fram grundat på de regeländringar som kommer gälla från 1 januari 2019.

Kort presentation av vad som bl.a. föreslagits komma 1 januari 2019 hittar ni här

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTBILDNING: Tävlingsledare- och regel-utbildning (TLR)

SGF utbildning är indelad i flera steg; TLR-intro, TLR 1 och TLR 2. TLR-intro ger tävlingsledar- och domarkompetens på klubbtävlingsnivå. TLR 1 ger motsvarande kompetens på distriktstävlingsnivå. TLR 2 ger kompetens på riksnivå. Omfattningen m.m. av respektive utbildning framgår av SGF hemsida.

Vår TLR-idé t.o.m. TLR1

TLR-intro genomförs på klubb. Ger kompetens som tävlingsledare på klubbnivå. Klubben intygar

Om TLR-intro är genomförd och intygad (motsv.) krävs en dags komplettring innehållande i huvudsak regeldelen i TLR 1 för att även TLR 1 skall vara genomförd och kan intygas.

Godkänt prov krävs för att få distriktsdomarkompetens.

Godkänt prov krävs för att få kompetens som tävlingsledare på distriktstävling.

Genomförd TLR1 ger kompetens som domare på klubbtävling enligt klubbens beslut/bestämmande.

TLR1 genomförs av klubb eller golfdistriktet. Distriktet (distriktsdomare) medverkar vid genomförande av prov enligt ovan och intygar.

Genomförande och ev. samordning av utbildning planeras och beslutas årligen vid distriktets höstmöte.